Vr-maailma lukio-opetuksessa

Koulutus lukio-opettajille, jotka haluavat perehtyä VR-maailman mahdollisuuksiin opetuksessa ja arvioinnissa pedagogisista lähtökohdista. 

Koulutussisältö

Virtuaalimaailma tuo oppitunneille aivan uuden maailman. VR-lasien avulla päästään sisään todellisuuksiin, joihin pääsyä ei muuten voisi olla. VR-maailma innostaa ja havainnollistaa. VR-maailma antaa elämyksiä ja kokemuksia. Ja tämä pätee niin opiskelijoihin kuin opettajiinkin.

Koulutuksen tavoiteena on avata mahdollisuuksia VR-maailman käyttöön lukio-opintojaksoilla. Koulutuksen tarkoituksena on madaltaa opettajien kynnystä ottaa käyttöön uudenlaista digipedagogiikkaa ja sitä kautta monipuolistaa opetusta ja arviointia. 

Keskeiset sisällöt koulutuksessa painottuvat VR-maailman pedagogisiin mahdollisuuksiin. Koulutuksessa otetaan esille VR-maailman käyttömahdollisuuksia muun muassa käytännön esimerkkien kautta oppitunneilla, sekä annetaan vinkkejä hyödyntää virtuaalimaailmaa arvioinnissa sekä opintojaksoilla tapahtuvissa tutkimustöissä. 

Koulutuspaketit lukiolle

Virtuaalimaailman pedagogiset mahdollisuudet-etäluento (30min)

Etäkoulutuksena toteutettu luento johdattelee opettajia virtuaalimaailman pedagogisiin mahdollisuuksiin. Opettajat saavat luennolta konkreettisia ideoita vr-lasien käyttöön opetuksessa ja arvioinnissa. Toimii esimerkiksi erinomaisena johdantona tilanteeseen, jossa koululla suunnitellaan/aloitellaan vr-lasien käyttöä.

Hinta 200 e + alv 24%

Lähikoulutus (1,5h)

Toteutetaan lähikoulutuksena, sisältää perehdytyksen VR-maailman käyttöön lukio-opetuksessa pedagogisesta näkökulmasta. Koulutukseen kuuluu esitys- sekä työpajaosiot. Työpajoissa opettajat pääsevät kokeilemaan VR-laitteita ja testaamaan VR-sovelluksia eri pedagogisten teemojen mukaisesti. Lisäksi koululle jää lisämateriaaliksi noin 20 minuuttia kestävä infovideo, johon voi palata myöhemmin VR:n käyttösuunnitelmien tarkentuessa. 

Hinta 500 e + alv 24% + matka- ja majoituskulut

Ota yhteyttä alla olevan lomakkeen kautta tai sähköpostitse info(at)educatedbyriikka.com ja mietitään yhdessä juuri teidän koulullenne sopiva koulutuspaketti!

Kiitos kovasti infovideosta! Siihen on nähty paljon vaivaa ja se näkyi videon laadussa. Opet antoivat siitä erinomaista palautetta.

- Pasi Tolonen, rehtori, Iisalmen lyseo