Ideoita arviointiin

Koulutus lukio-opettajille uuden LOPS:n monipuolisen arvioinnin ja jatkuvan oppimisen haasteisiin.

Koulutussisältö

Koulutuksen tavoitteena on antaa lukio-opettajille konkreettisia vinkkejä ja ideoita uudenlaisiin opetus- ja arviointimenetelmiin, joita uudistuva LOPS tulee tavoitteissaan vaatimaan. Kaikkien ideoiden taustalla on opiskelijan jatkuvan oppimisen ja yksilöllisyyden huomioiminen sekä palautteenannon monipuolistuminen, mutta toisaalta myös opettajan työssä jaksaminen ja uudesta innostuminen.  

Koulutus toimii erinomaisena johdantona uusiin arviointimenetelmiin ja uudenlaiseen ajatteluun lukiomaailmasta ja lukioarvioinnista. Koulutuksen aikana käydään läpi seuraavanlaisia menetelmiä, jotka mahdollistavat monipuolisen arvioinnin: 

Oppimispolut

Mahdollisuus eriyttää opiskelijoita tavoitteiden ja työmäärän mukaan. Oppimispoluilla on helppoa toteuttaa opiskelijan itsearviointia ja sitä kautta opiskelija saa nopean palautteen oppimisprosessistaan.

Esitykset ja suulliset tentit

Mahdollisuus opiskelijalle osoittaa osaamistaan muutenkin kuin kirjallisesti. Suulliset arviontisuoritukset mahdollistavat myös vertaisarvioinnin sekä eri oppiaineiden sisältöjen yhdistämisen.

Pari- ja ryhmätentit ja -tehtävät

Mahdollisuus muokata testaustilanteesta enenevissä määrin oppimistilanne. Muiden opiskelijoiden kanssa suoritettavat tehtävät antavat mahdollisuuden opiskelijalle oppia toiselta opiskelijalta sekä saada välitöntä palautetta oppimisestaan.

Pelit, tarinat ja mysteerit

Mahdollisuus tuoda opetukseen ja arviointiin pelillisyyttä. Näillä keinoilla opettaja pystyy tuomaan omaa persoonaansa mukaan tarinoina sekä elävöittää kurssin teemoja ja sisältöjä. 

Koulutuspaketit lukioille

Etäkoulutus (2h) 

Toteutetaan etäkokouksena verkossa videoyhteydellä, sisältää katsauksen eri arviointi-ideoihin sekä aikaa kysymyksille ja keskustelulle.

Hinta 500e +alv 24%

Lähikoulutus (2h)

Sisältää katsauksen eri arviointi-ideoihin sekä aikaa kysymyksille ja keskustelulle. 

Hinta 600e + alv 24%+matka- ja majoituskulut

Ota yhteyttä alla olevan lomakkeen kautta tai sähköpostitse info(at)educatedbyriikka.com ja mietitään yhdessä juuri teidän koulullenne sopiva koulutuspaketti!

Koulutus oli kiinnostava ja kannustava! Se innosti miettimään uusia tapoja opettaa!

-Maria Markkanen ja Mirka Oinonen, Iisalmen Lyseon LOPS-agentit

Tosi mielenkiintoinen koulutus, joka innosti miettimään uusia mahdollisuuksia myös kielten arviointiin! 

-Reea Onjukka, Karhulan lukio 

Koulutus herätti mielenkiinnon kehittää uusia keinoja arviointiin. Kiitos käytännön vinkeistä!

- Palaute Kurikan vesopäiviltä 8/2022