Biologia 5

Ihmisen biologia

Moduulissa perehdytään ihmisen anatomiaan ja fysiologiaan. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat ihmisen elintoiminnot ja lisääntyminen. Moduulissa tarkastellaan ihmiselimistön kykyä sopeutua muutoksiin ja puolustautua ulkoisia uhkia vastaan.

Tavoitteet:

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija 

• osaa nimetä ja tunnistaa tärkeimpien elinten ja elimistöjen rakenteet ja selittää niiden toimintaperiaatteita 

• ymmärtää, mitä homeostasia on, ja osaa kertoa esimerkkejä siihen vaikuttavista tekijöistä 

• osaa kuvata elimistön viestintäjärjestelmiä ja selittää, kuinka eri osat viestivät keskenään 

• osaa selittää elimistön kykyä aistia ympäristöä ja reagoida muutoksiin 

• osaa selittää ja vertailla elimistön eri puolustusmekanismeja mikrobeja vastaan 

• osaa kertoa ja perustella lisääntymisen keskeisimmät vaiheet hedelmöityksestä syntymään 

• osaa toteuttaa pienimuotoisen, ihmisen elimistön toimintaa mittaavan kokeellisen työn ja esittää sen tulokset. 

Keskeiset sisällöt:

Solu, kudos, elin 

• solujen erilaistuminen kantasoluista ja syöpäsolut 

• elinten muodostuminen eri kudostyypeistä 

Elimistön säätely 

• hermoston rakenne ja toiminta 

• umpirauhaset ja hormonit 

Aineenvaihdunta 

• ruoansulatuselimistö 

• verenkiertoelimistö 

• hengityselimistö 

• kuona-aineiden eritys 

Liikkuminen 

• tuki- ja liikuntaelimistö 

Elimistön sopeutuminen ympäristöön 

• iho ja lämmönsäätely 

• aistit 

• puolustusjärjestelmä 

Lisääntyminen 

• sukuelimet ja sukupuolen kehitys 

• hedelmöitys, raskaus ja synnytys