Arviointi

Opintojakso arvioidaan arvosanoin hyväksytty/hylätty. Hyväksytystä opintojaksosta saa suoritusmerkinnän (S).

Opintojaksosuoritukseen vaaditaan kaksi soveltavaa esseetä/tehtävää kurssin aikana.

1. tehtävä: merenpinnan tason vaihtelut pe 18.8.

2. tehtävä: kartat ja paikkatieto pe 8.9. 

Opintojakso läpäistään, kun vaadittavat tehtävät on suoritettu.