Biologian kertaus

Tavoitteet

Opintojakso on suunnattu ylioppilaskirjoituksiin valmistautuville opiskelijoille. Tavoitteena on antaa ylioppilaskirjoituksiin valmistautuville opiskelijoille paremmat valmiuden niissä menestymiseen.

Keskeiset sisällöt

Opintojaksolla kerrataan ja yhdistellään sisältöjä biologian pakollisista ja syventävistä opintojaksoista. Keskiössä ovat myös yo-kokeen tehtävät ja vastaustekniikat.

Biologian yo-koe

Sähköiset työkalut

Sähköisistä työkaluista YO:ta varten kannattaa opetella:

 • Viiva- ja pylväsdiagrammi (myös XY-hajonta-diagrammi, jos X-akselille tulee vuosilukuja, esim. populaatiokuvaajat)
 • Jonkin piirto-ohjelman käyttäminen ja kuvan tuottaminen (LibreOfficen Draw-, GIMP-ohjelmat)
 • Risteytystehtävän ratkaisun antaminen sähköisessä muodossa (LibreOfficen Draw-, Writer- tai Calc-ohjelmat, Matikkaeditori)
 • Lisäksi käytössä on kartta-aineistoja, jotka toimivat yo-kokeessa kokelaan vastaamisen tukena. Tarkempaa ohjetta kartta-aineistojen käytöstä löytyy ytl:n sivuilta.

Digi-Maol yo-kirjoituksissa:

Digi-Maol on yhtenä ohjelmana mukana koejärjestelmässä olevissa ohjelmissa. Siinä on hakukenttä, jota kannattaa käyttää tietoa etsiessään.

Digi-Maolista löytyvät:

 • Alkuaineet

 • Hiilihydraattien nimet ja rakennekaavat

 • Aminohappojen nimet + rakennekaavat

 • DNA:n ja RNA:n emästen nimet + rakennekaavat

 • DNA:n rakenne

 • ATP:n rakenne

 • Yleisesti käytetyt nimilyhenteet + mitä ne tarkoittavat: ADP, AMP, CFC, DDT, PAH, PCB, RNA

 • Ilmakehän ominaisuuksia (toisiinsa suhteutettuina korkeus, lämpötila, ilmanpaine ja tiheys)

 • Polttoaineet ja niiden ominaisuudet

 • Näkyvän valon spektri eli eri aallonpituusalueet

 • UV-valon tyypit (A, B, C) , aallonpituudet ja voimakkuus

 • Nesteet (mm. veden ominaisuudet, kuten tiheys, ominaislämpökapasiteetti ym.)

 • Äänen spektri

 • Kuuloalue

 • Melun turvallisuusrajat