Motivaatiokaupunki

Motivaatiokaupungin tavoitteet

1) Antaa opettajille työkaluja huomioida eri tavoilla motivoituvia oppijoita sekä  opintojaksojen toteutuksen että arvioinnin näkökulmasta.

2) Lisätä opiskelumotivaatiota ja hyvinvointia.

3) Vähentää alisuorittajien sekä koulupudokkaiden määrää lukioissa.

4) Huomioida opettajien yksilöllisyys ja hyvinvointi opetuksessa ja arvioinnissa.

Mikä on Motivaatiokaupunki?

Motivaatiokaupunki on kouluille kunnille, hankkeille sekä yksittäisille opettajille rakennettu digitaalinen koulutuspalvelu, joka tarjoaa lukio-opettajille tietoa ja käytännön työkaluja erilaisten oppijoiden ja heidän motiiviensa huomioimisessa opetuksessa ja arvioinnissa. 

Mikä on Motivaatiokaupungin teoreettinen tausta?

Motivaatiokaupungin vahvimpana taustateoriana on Steven Reissin motivaatioteoria elämän 16 perustarpeesta, jotka ovat ihmisillä samat mutta jotka ilmenevät eri ihmisissä eri intensiteetillä. 

Yhdessä vai yksin? Itseohjautuvasti vai opettajan tuella? Luovasti vai tarkkaa polkua kulkien?

Olennainen kysymys Reissin teorian mukaan ei ole se, onko joku motivoitunut vai ei. Olennaista on, mikä ihmistä motivoi. Erilaisia motiiveja ja perustarpeita huomioimalla opetuksessa ja arvioinnissa voidaan rakentaa erilaisia oppijoita huomioivaa lukio-opiskelua, ja siten mahdollistaa opiskelijoille mielekäs ja motivoiva eteneminen opinnoissa. 

Motivaatiokaupunki käsittelee erilaisia opetus- ja arviointimenetelmiä myös muiden motivaatioteorioiden, kuten itseohjautuvuus- ja Flow-teorian, kautta. Vaikka teoriat kulkevatkin Motivaatiokaupungissa jatkuvasti taustalla mukana, painotus palvelussa on ehdottomasti teorioiden soveltamisessa lukio-maailman käytännön haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

Miksi Motivaatiokaupunki olisi hyvä palvelu kouluille, kunnille ja hankkeille?

Motivaatiokaupunki-palvelusta löytyy monipuolisesti käytännön tason koulutusmateriaalia videoiden muodossa. Opettajat voivat liikkua digitaalisessa kaupungissa oman aikataulunsa mukaan samalla huomioiden omat toiveensa ja kehittämistarpeensa. 

Kouluarki on kiireistä ja yhteisten koulutushetkien löytäminen on usein hankalaa. Motivaatiokaupunki-palveluun kuuluukin vain yksi yhteinen aloitusluento, jonka jälkeen opettajat ja koulut voivat vapaasti määrittää oman aikataulunsa. Tämän vuoksi palvelu sopii hyvin myös kunnille ja hankkeille, joissa työskentelee opettajia useammasta koulusta. Opettajalisenssillä Motivaatiokaupunkia käytetään täysin verkkopohjaisesti, ja samalla täysin opettajan itsensä määrittämien aikataulujen mukaisesti.

Aloitusluennon ja itsenäisen työskentelyn lisäksi Motivaatiokaupunki-palveluun kuuluu suositus siitä, että opettajille järjestettäisiin yhteistä aikaa kehittämistyölle. Näissä hetkissä voidaan lisätä opettajien välistä yhteistyötä mm. jakamalla ajatuksia ja toteuttamalla yhteisiä opetus- ja arviointimateriaaleja. Ennen tapaamisia opettajat voivat perehtyä Motivaatiokaupungin koulutusvideoihin, jolloin tapaamisissa päästää suoraan työstämään opetus- ja arviointimateriaaleja ja kehittämistyö tehostuu myös ajallisesti. 

Lisäksi Motivaatiokaupunki-palveluun kuuluu kaksi lukuvuoden aikana etätapaamisena järjestettävää Motivaatiokahvilaa. Opettajat voivat osallistumalla Motivaatiokahvilaan perehtyä ennalta valittuihin Motivaatiokaupungin teemoihin ja syventää niihin liittyvää käytännön osaamistaan.

Mistä Motivaatiokaupunki-palvelu koostuu?

1) Kohti motivoivaa lukio-opiskelua -luento (2h)

Sisältö: Aloitusluento käynnistää Motivaatiokaupunki-palvelun taustoittamalla motivaation merkitystä opiskelumenestykselle ja -hyvinvoinnille. Luennolla otetaan katsausta Reissin motivaatioteoriaan pedagogisesta näkökulmasta, ja siten tarjotaan jo palvelun alussa useita näkökulmia erilaisten oppijoiden huomioimiseen opetuksessa ja arvioinnissa.

Ajankohta: Koulu-, kunta- ja hankelisenssi: toteutetaan webinaarina, jonka ajankohta sovitaan palvelun aloituksen yhteydessä ja järjestetään koulu-, hanke- tai kuntakohtaisesti. Opettajalisenssi: toteutetaan verkkoluentona, jonka opettaja voi katsoa palvelun hankinnan jälkeen oman aikataulunsa mukaisesti.

2) Motivaatiokaupunki

Sisältö: Digitaalinen sisältöalusta, josta opettajat löytävät tuekseen videoiden muodossa olevia luentoja ja ohjevideoita. Videot pohjustavat teorian ja yksityiskohtaisten käytännön esimerkkien avulla monenlaisia opetus- ja arviointitapoja, jotka auttavat huomioimaan erilaisia oppijoita.

Ajankohta: Opettaja voi valita ajankohdan, jolloin hän päättää lähteä tutustumaan ja toteuttamaan alustalta löytyviä opetus- ja arviointimenetelmiä. 

3) Toteutussuunnitelma

Sisältö: Toteutussuunnitelma sisältää erilaisia toteutustapoja ja -strategioita koulutuksen järjestäjille. Toteutussuunnitelma ohjaa ja opastaa Motivaatiokaupungin käyttöön siten, että toteutus olisi pedagogisesti järkevä ja opettajien työssä jaksamisen huomioiva. Toteutussuunnitelman tavoite on, että Motivaatiokaupungista saatava hyöty ja vaikuttavuus olisi palvelun käytön aikana mahdollisimman suuri.

Ajankohta: Toimitetaan ennen palvelun aloitusta koulutuksen järjestäjälle kunta-, hanke- tai koululisenssin hankinnan jälkeen.

4) Motivaatiokahvila

Sisältö: Etäkoulutustapaaminen, jossa perehdytään työpajatyyppisesti ennalta valittuihin Motivaatiokaupungin teemoihin. Motivaatiokahvilassa opettajat saavat käytännön vinkkejä ja työkaluja eri opetus- ja arviointitapojen työstämiseen ja toteuttamiseen. Opettaja voi myös saada kouluttajalta reaaliaikaista tukea kehittämishaasteiden ratkaisemiseksi. Osallistuminen on vapaaehtoista ja toimii opettajalle lisätukena erilaisia oppijoita huomioivan opetuksen ja arvioinnin kehittämistyössä.

Ajankohta: Järjestetään kaksi kertaa lukuvuoden aikana. 

TEKOÄLY OPETTAJAN MAHDOLLISUUTENA JA UHKANA TI 7.11.2023 klo 14-16

Tapaamisessa mietitään tekoälyä uutena ilmiönä ja peilataan sen saapumista opetusmaailmaan opettajan omien motiivien kautta. Lisäksi tapaamisessa esitellään ChatGPT- sekä MidJourney-tekoälysovelluksia ja mietitään niiden käyttömahdollisuuksia opetuksessa, arvioinnissa ja niiden suunnittelussa. Case-esimerkkinä on ge1-opintojaksolle tekoälyn avulla suunniteltu oppimispolku.

RYHMÄTENTIT ERILAISTEN OPPIJOIDEN HUOMIOIMISEN KEINONA MA 22.4.2024 klo 9-11

Tapaamisessa käsitellään ryhmä- ja paritenttien mahdollisuuksia erilaisten oppijoiden huomiomisessa lukio-opinnoissa ja -arvioinnissa motiivien näkökulmasta. Ryhmätentit mahdollistavat tenttien muuttumista opitun tiedon testaamistilanteista jaetuiksi oppimiskokemuksiksi. Ryhmätentit voivat myös olla mahdollistamassa myös opettajan arviointityön kevenemistä. 

Lisäpalvelut

Sisältö: Koulutuksen järjestäjä voi tilata Motivaatiokaupunki-palvelun normaalin palvelusisällön lisäksi live- tai etäluentoja sekä muita koulutustilaisuuksia lisämaksusta. Sisällöt ja kestot ovat sovittavissa koulutuksen järjestäjän kanssa tarpeen mukaan.
Ajankohta: Sovitaan koulutuksen järjestäjän toiveiden mukaisesti.

Kuinka paljon Motivaatiokaupunki-palvelu maksaa?

Kunta-, koulu- ja hankelisenssi

Motivaatiokaupunki-palvelu, joka sisältää digitaalisen Motivaatiokaupungin lisäksi osallistumisen Kohti motivoivaa lukio-opiskelua -luennolle, koulutuksen järjestäjille tarjottavan toteutussuunnitelman, sekä kaksi Motivaatiokahvila-tapaamista lukuvuoden aikana. Hinnat perustuvat koulutuksen järjestäjän (esim. koulu, kunta, koulutuskuntayhtymä tai hanke) opettajamäärään. Isoverstas-, eLukio- ja Lähilukio-verkoston jäsenlukioiden alennetut hinnan näkyvät suluissa. Hintoihin lisätään alv 24 %. Palvelun lisenssi on voimassa 12 kuukautta. 

1 - 10 opettajaa: 900e (500e)/ 12 kuukautta

11 - 20 opettajaa: 1500e (900e)/ 12 kuukautta

21 - 30 opettajaa: 2400e (1900e)/ 12 kuukautta

31 - 50 opettajaa: 3900e (2900e)/ 12 kuukautta

51 - 99 opettajaa: 5600e (4500e)/ 12 kuukautta

Suuremmat osallistujamäärät - pyydä tarjous!

Opettajalisenssi

Motivaatiokaupunki-palvelu, joka sisältää digitaalisen Motivaatiokaupungin lisäksi Kohti motivoivaa lukio-opiskelua-verkkoluennon, sekä kaksi Motivaatiokahvila-tapaamista lukuvuoden aikana. Palvelun alv on 0% Palvelun lisenssi on voimassa 12 kuukautta.

149 euroa/ opettaja/ 12 kuukautta

Palautteita Motivaatiokaupungista

Kiitos hyvästä koulutuksesta! Paljon ajateltavaa jatkoon. Motivaatio-osaaminen on opettajalle tärkeä työkalu.

Lukion lehtori

Savonlinnan lyseon lukio

Tapasi pitää webinaareja ja perehtyä syvällisesti kuhunkin asiaan on huikea ja innostava. Olen huomannut itsestäni tarpeen saada tietoa myös teorioista, joihin nojata omassa opetuksessa. Tämä luento vastasi tämän hetkiseen tarpeeseen loistavasti.

Palaute opettajalta

Avin järjestämä Motivaatiokaupunki-koulutus

Opettajan on tärkeä tunnistaa omat motiivinsa, jotta voi arvostaa opiskelijoiden erilaisuutta.

Lukion lehtori

Kuopion klassillinen lukio

Kiitos! Oli todella mielenkiintoinen ja innostava luento! Olet valloittava tyyppi! :)

Lukion lehtori

Kallaveden lukio

Kiitos inspiroivasta koulutuksesta!

Lukion lehtori

Vesannon lukio

Mukavasti ajattelemisen aihetta ja tsemppiä erilaisuuden huomioimiseen! Kiitos!

Lukion lehtori

Savonlinnan lyseon lukio

Koulutussisältö

Digitaalinen Motivaatiokaupunki sisältää viisi kohdetta, jotka kaikki keskittyvät erityisesti tietyn valitun motiivin huomioimiseen opetuksen ja arvioinnin näkökulmasta. Jokaiseen näistä motiiveista liitetään lukio-opintojen tulevaisuuteen liittyvä tavoite, johon tähdätään luentojen ja ohjevideoiden avulla.

Järjestelmällisyyden kirjasto

Halu organosoida ja järjestää

-

Halu improvisoida ja olla luova

Joillakin on tarve selkeisiin rutiineihin ja rakenteisiin, toiset haluava enemmän spontaaniutta ja vapautta. Järjestelmällisyyden kirjastossa esitellään tapoja huomioida järjestysmotiivin molempia ääripäitä. 

Tavoite: Opiskelijoita tuetaan heidän järjestyksen ja rutiinien tarpeessaan erilaisilla opintojaksojen sisäisillä rakenteilla. Toisaalta opiskelijoille luodaan mahdollisuuksia näyttää osaamistaan monipuolisesti, erilaisten taitojen ja luovuuden kautta. 

Sisältö:

1) Tarkka polku vai luova toteutus -ohjevideo

2) Rakenteet ja järjestys oppimisen tukena -luento

3) Virtuaalimaailma luovuuden lähteenä -luento

Kilpa-areena

Halu kilpailla ja voittaa

-

Halu päästä sovitellen lopputulokseen

Kilpa-areenalla tuodaan pelillisyys pysyväksi osaksi lukio-opintoja. Kilpa-areenalla huomioidaan kilpailuhenkisiä opiskelijoita, joiden motivoiminen opiskelemaan perinteisillä opiskelutavoilla on joskus haastavaa.

Tavoite: Opiskelijoita motivoidaan haasteiden asettamisen ja pelillisyyden kautta tekemään töitä uudella tavalla opintojensa eteen. Toisaalta myös ne oppijat, joille kilpailu aiheuttaa enemmän ahdistusta kuin iloa, otetaan erilaisten vaihtoehtojen kautta huomioon.

Sisältö:

1) Pelillinen videopohjainen oppimispolku -ohjevideo

2) Avaa kaikki lukot-tentti -ohjevideo

3) Mysteeri virtuaalimaailmassa -ohjevideo

4) Etsi ja diagnosoi-peli -ohjevideo

5) Rakenna digitaalinen pakohuone GoogleFormsilla -luento

Huvila Hyväksyntä

Halu kuulua joukkoon ja olla hyväksytty

-

Halu luottaa itseensä ja tekemiseensä

Huvila Hyväksyntä pureutuu erityisesti korkean hyväksynnän tarpeeseen liittyvään epäonnistumisen pelkoon, joka lisää opintoihin liittyvää ahdistumista sekä alisuoriutumisen riskiä ja haastavien tehtävien välttelyä.

Tavoite: Opiskelijoita tuetaan itsevarmuuden kertymisessä tarjoamalla mm. jatkuvan arvioinnin kautta sopivan pieniä askelia opintosuorituksissa. Opiskelijaa huomioidaan itsearvioinnin sekä opettajan lempeästi ja rakentavasti antaman palautteen kautta.

Sisältö: 

1) Oppimispolku arvosanatavoitteen mukaan -ohjevideo

2) Materiaalitentti -ohjevideo

3) Video- ja äänipalaute opintosuorituksista -luento

Riippumattomuussilta

Halu olla vapaa ja pärjätä itse

-

Halu kokea yhteenkuuluvuutta

Riippumattomuussillalla perehdytään erityisesti niiden oppijoiden tukemiseen, joilla on tarve yhteenkuuluvuudelle myös kouluyhteisössä, huomioiden kuitenkin toisen riippumattomuusmotiivin ääripää, jossa tarve itsenäisyydelle ja vapaudelle on korkea.

Tavoite: Opiskelijoille mahdollistetaan aitoa yhteis- ja tiimityötä niin opintoprojekteissa kuin arvioitavissa suorituksissa. Toisaalta myös itsenäistä työtä ja itsenäisyyttä arvostavia oppijoita huomioidaan ryhmätyöskentelyn haasteiden keskellä.

Sisältö:

1) Yhteistoiminnallinen oppiminen ja tiimityöskentely lukiossa -luento

2) Kirjallinen ryhmätentti -ohjevideo

3) Soveltava ryhmätehtävä -ohjevideo

4) Suullinen paritentti virtuaalimaailmassa -ohjevideo

Vallan väylä

Halu vaikuttaa, päättää ja suorittaa

-

Halu tukea ja auttaa

Vallan väylä kuljettaa kohti lukio-opiskelua, jossa itsensä johtaminen ja omaan työskentelyyn vaikuttaminen nostetaan oppitunneilla ja opintojaksoilla realistiseksi mahdollisuudeksi. Kuitenkin mahdollisuutta oppia rauhassa vastuunottoon ja itseohjautuvuuteen tulee myös tukea.

Tavoite: Opiskelijoille annetaan aitoa vapautta vaikuttaa ja tehdä ratkaisuja omaan opiskeluun liittyvissä kysymyksissä myös oppituntien ja opintojaksojen sisällä. Toisaalta myös ne, jotka tarvitsevat enemmän opettajan tukea, pystyisivät sitä saamaan.

Sisältö:

1) Flipped Classroom- ja videopohjainen opettaminen -luento

2) Rakenna pedagogisesti toimiva opetusvideo -luento

Tilaa Motivaatiokaupunki!

Motivaatiokaupunki-palvelu on toteutettu yhteistyössä Educated by Riikka-yrityksen sekä SnellmanEDU:n kanssa. Palvelun tilaaminen tapahtuu SnellmanEDU:n oppimisen verkkokaupan kautta yllä olevasta painikkeesta. Verkkokaupasta on mahdollista hankkia palvelu kunnille, hankkeille ja kouluille organisaatiolisenssillä, sekä yksittäisille opettajille opettajalisenssillä.

Organisaatiot voivat tutustua Motivaatiokaupunkiin ennen tilauspäätöstä. Palveluun voi siis tutustua tarkemmin käymällä sisällä Motivaatiokaupungissa ja sen eri paikoissa, sekä katsomalla luentoja ja ohjevideoita. Tutustumiseen ja kaikkeen muuhun palvelun toteutukseen ja sisältöön liittyvät kysymykset voi osoittaa Motivaatiokaupungin suunnittelijalle ja kouluttajalle Riikka Salmiselle (yhteystiedot). Halutessaan myös yhteydenottopyynnön voi jättää alla olevalla lomakkeella.

Palvelun laskutukseen tai jäsenrekisteröintiin liittyvät kysymykset voi osoittaa SnellmanEDU:n sähköpostiin asiakaspalvelu@snellmanedu.fi. 

Voit jättää yhteydenottopyynnön tämän lomakkeen kautta!

Motivaatiokaupungin kouluttaja

Kuva: Ukko Juntunen Photography
Kuva: Ukko Juntunen Photography

Olen Motivaatiokaupungin kouluttaja ja suunnittelija Riikka Salminen. Toimin päätyössäni Kuopion Klassillisessa lukiossa maantieteen ja biologian lehtorina sekä kouluttajana yrityksessäni Educated by Riikka. Educated by Riikka on opettajien koulutukseen erikoistunut yritys, jonka kautta pääsen toteuttamaan intohimoani lukiomaailman hyvinvoinnin sekä monipuolisen opetuksen ja arvioinnin kehittämisessä. Maailma muuttuu ja koulun pitää muuttua sen mukana, ja tässä muutoksessa hyvinvoinnilla tulee olla etupenkin paikka. Kehittymisessä ja kehittämisessä pitää nostaa opiskelijoiden lisäksi myös opettajien hyvinvointi keskiöön. Ilman hyvinvoivia opettajia on hankala toteuttaa hyvinvoivaa ja hyvinvointia tuottavaa lukiokoulutusta.