Arviointi

Opintojakson arviointi koostuu kahdesta eri osasuorituksesta:

1) Oma laji-soveltava ryhmätehtävä max 20 pistettä

Ryhmät rakentavat opintojakson aikana oman lajin, jota kuvataan opintojaksolla käytävien aiheiden mukaan. Tarkoituksena on siis luoda oma laji, jota ei ole vielä olemassa, mutta joka asuu nykymaapallolla ja jonka ominaisuudet ja evolutiivinen kehitys ovat mahdollisia eliökunnan kehityksen lainalaisuuksien puitteissa.

Omaa lajia rakennetaan tekstitiedostolle, johon perustellaan ryhmän tekemät ratkaisut kirjallisesti. Myös kuvia saa käyttää. Tämä työ arvioidaan kahdessa osassa ja pistemäärä on 0-18 pistettä. Kirjallisen työn palautuspäivinä ryhmä arvioi myös ryhmän sisäisen työmäärän jakautumista. Kaikki ryhmän jäsenet eivät siis saa välttämättä samaa pistemäärää, vaan pistemäärä jakautuu tehdyn työmäärän mukaisesti. Palautuspäivät kirjalliselle työlle ovat seuraavat:

1. deadline: ke 22.8. tehtävät 1-3, max 6 pistettä
2. deadline päättöpäivänä ke 22.9. tehtävät 4-8, max 12 pistettä

Päättöpäivänä ryhmät esittelevät omat lajinsa. Päättöpäivänä päättökokeen jälkeen on aikaa rakentaa esitys kokonaisuudessaan. Esityksen voi tehdä ryhmän haluamaan muotoon (posteri, powerpoint, sway, prezi ym.). Esitys pidetään päättöpäivän lopussa ja esitys arvioidaan pisteillä 0-2.

2) Kirjallinen koe päättöpäivänä pe 22.9. (kappaleet 2-3, 5-6) max 20 pistettä

Lisäksi opintojakson arvosanaan voi vaikuttaa tuntiaktiivisuudella