Arviointi

Kurssin arviointi perustuu kolmen tehtäväkokonaisuuden sekä kahden lajintunnistustentin tekemiseen.

1) Tehtäväkokonaisuudet

Ensimmäinen tehtäväkokonaisuus käsittelee ekologiaa (yht. 30 pistettä, deadline pe 19.2.), toinen aineiden kiertoa ja ympäristöongelmia (yht. 30 pistettä, deadline to 18.3.) ja kolmas maapallon monimuotoisuutta ja sen uhkia (15 pistettä, deadline päättöpäivänä pe 9.4.).

- Jokainen tehtäväkokonaisuus sisältää kolme pakettia. Ykköspaketissa on tehtäviä Bloomin taksonomian alimmista luokista ja ne testaavat siten alemman tason osaamista (muistaminen, ymmärtäminen). Kolmospaketissa sen sijaan testataan jo korkeamman tason osaamista. Ykköspakettien tehtävien tekeminen kaikista kolmesta kokonaisuudesta antaa opiskelijalle mahdollisuuden arvosanoihin 4-6, kakkospaketin tekeminen arvosanoihin 7-8 ja kolmospaketin tekeminen arvosanoihin 9-10. Jokainen opiskelija voi valita, miten korkeaa kurssiarvosanaa hän siis lähtee tavoittelemaan.

2) Lajintunnistustentit

Jokaisen tulee tehdä Lajintunnistus-diat-powerpointiin 4-5 diaa, joista löytyy jokaiselle nimettyjen lajien kuvat, sekä nuolella osoitettuina lajin olennaisimmat tunnusmerkit. Täältä löydät lajilistan tenttejä varten. Ensimmäistä tenttiä varten lajien kuvaukset tulee olla tehtyinä viimeistään to 25.2. ja jälkimmäistä tenttiä varten viimeistään to 4.4. mennessä. Näin kaikille jää noin viikko aikaa opiskella lajeja. Diojen tekeminen on kurssin pakollinen suoritus.

Lajintunnistustenttejä tehdään 2 kappaletta, joista ensimmäisessä testataan lintujen ja nisäkkäiden, ja toisessa kasvien tunnistusta. Yhteensä tenteistä voi saada 25 pistettä

1. tentti (linnut ja nisäkkäät): 15 lajia --> 15 pistettä, to 4.3.

2. tentti (kasvit): 10 lajia --> 10 pistettä, päättöpäivänä pe 9.4.

Kaikkien tehtävien yhteen laskettu pistemäärä on 100 pistettä. Jos lopullinen pistemäärä on esimerkiksi 85, keskustellaan siinä vaiheessa arvosanoista 8 ja 9. Jos pistemäärä on esimerkiksi 72, keskustellaan arvosanoista 7 ja 8. Jotta kurssi on läpäisty, tulee saada vähintään 47,5 pistettä. Päättöpäivänä käydään jokaisen opiskelijan kanssa lyhyt arviointikeskustelu, jossa katsotaan opiskelijan ja opettajan kesken kurssiarvona ja sen perustelut.

Kirjallisten suoritusten lisäksi arvosanaan voi vaikuttaa tuntiaktiivisuudella (+-1)