Arviointi

Opintojakso arvioidaan arvosanoin hyväksytty/hylätty. Hyväksytystä opintojaksosta saa suoritusmerkinnän (S). 

Hyväksytyn arvosanan saa, kun seuraavat suoritukset on tehty:

  1. arvioitava tehtävä ti 22.8.: opesivujen osiot 1-3 (hiilihydraatit, proteiinit, rasvat)
  2. harjoitus-yo pe 8.9..: koko biologian oppimäärä

Opintojakso läpäistään, kun kaikki suoritukset on suoritettu.