Arviointi

Opintojakson tavoitteena on nostaa Namgalin keskimääräinen elinajanodote mahdollisimman korkealle. Opintojaksosuoritukseen kuuluu kolme tehtäväkokonaisuutta, jotka ovat siis mahdollisuuksia kerätä ikävuosia namgalilaisille, ja joista jokainen liittyy kolmeen opintojakson suureen aihekokonaisuuteen:

1. Väestö ja asutus (deadline ma 30.10.) max 35 vuotta

2. Teollisuus max (deadline ma 6.11.) 15 vuotta 

3. Alkutuotanto ja raaka-aineet (deadline ti 14.11.) max 20 vuotta

Jokainen tehtäväkokonaisuus pisteytetään annettuina deadlineina ja samalla kerätään lisäystä elinajanodotteelle. Suurempi eliajanodote tarkoittaa parempaa arvosanaa. Arvosanat, joista lähdetään keskustelemaan päättöpäivänä, määräytyvät seuraavasti:

Elinajanodote 40-50 vuotta --> arvosanat 4-5

Elinajanodote 50-60 vuotta --> arvosanat 5-6

Elinajanodote 60-70 vuotta --> arvosanat 6-7

Elinajanodote 70-80 vuotta --> arvosanat 7-8

Elinajanodote 80-90 vuotta --> arvosanat 8-9

Elinajanodote 90-100 vuotta --> arvosanat 9-10

Jokainen tehtäväkokonaisuus sisältää kolme tehtäväpakettia. Ykköspaketissa on tehtäviä Bloomin taksonomian alimmista luokista ja ne testaavat siten alemman tason osaamista (muistaminen, ymmärtäminen). Kolmospaketissa sen sijaan testataan jo korkeamman tason osaamista ja siten opiskelijan pitää osata esimerkiksi luoda jotain aivan uutta. Ykköspakettien tehtävien tekeminen kaikista kolmesta kokonaisuudesta antaa opiskelijalle mahdollisuuden arvosanoihin 4-6, kakkospaketin tekeminen arvosanoihin 7-8 ja kolmospaketin tekeminen arvosanoihin 9-10. Jokainen opiskelija voi valita, miten korkeaa opintojakson arvosanaa, hän siis lähtee tavoittelemaan.

Jos opintojakson haluaa suorittaa erilaisella ja luovuuttakin vaativalla tavalla, myös tähän annetaan mahdollisuus. Jokainen tekee joka tapauksessa 1. tehtäväkokonaisuuden tehtävät. Tämän jälkeen suoritustapa voi muuttua.

Opintojakson arvosanaan voi tehtäväkokonaisuuksien lisäksi vaikuttaa

  • Energiakonferenssissa aktiivinen työskentely ja onnistunut esiintyminen 0-10 vuotta. Energiakonferenssi pidetään päättöpäivänä t0 23.11. 
  • Palautekeskustelut
11.30-11.45 Vesivoima
11.45-12.00 Ydinvoima
12.00-12.15 Aurinkoenergia
12.15-12.30 Kivihiili
12.30-12.45 Tuulivoima
12.45-13.00 Öljy
13.00-13.15 Biomassa
13.15-13.30  Maakaasu