Maantieteen kertaus

Tavoitteet

Kurssi on suunnattu ylioppilaskirjoituksiin valmistautuville opiskelijoille. Tavoitteena on antaa ylioppilaskirjoituksiin valmistautuville opiskelijoille paremmat valmiuden niissä menestymiseen.

Keskeiset sisällöt

Kurssilla kerrataan sisältöjä maantieteen pakollisista ja syventävistä kurssista.

Maantieteen yo-koe

Sähköiset työkalut

Sähköisistä työkaluista YO:ta varten kannattaa opetella:

-Väestöpyramidi (LibreOfficen Calc)

-Ilmastodiagrammi (LibreOfficen Calc)

- Viiva- ja pylväsdiagrammi (myös XY-hajonta-diagrammi, jos X-akselille tulee vuosilukuja)

- Jonkin piirto-ohjelman käyttäminen ja kuvan tuottaminen (LibreOfficen Draw-, GIMP-ohjelmat)

- Yksinkertaiset laskut taulukkolaskennan avulla (LibreOfficen Calc)

- Lisäksi käytössä on kartta-aineistoja, jotka toimivat yo-kokeessa kokelaan vastaamisen tukena. Tarkempaa ohjetta kartta-aineistojen käytöstä löytyy ytl:n sivuilta.

Karttojen ja kuvien tulkinta

Kertaa seuraavat asiat karttojen ja kuvien tulkinnasta

1) Rapautumisen ja eroosiovoimien (aallokko, virtaava vesi, tuuli, jääkausi) aikaan saamat muodostelmat kuvina. Selvitä myös, miltä kyseiset muodostelmat (erityisesti jääkauden muodostelmat) näyttävät kartalla. 

2) Karttamerkit

  • Mitä eri kartamerkit tarkoittavat?
  • Korkeuskäyrät ja niiden tulkinta (maalla ja vesialueilla)
  • Miltä eri karttamerkit näyttäisivät kuvina maastosta?

3) Kartan muokkaaminen kuvankäsittelyn avulla

  • Alueiden/paikkojen ympyröinti ja nimeäminen esim. Draw-työkalulla
  • Vyöhykkeiden rakentaminen esim. Draw- tai Geogebra-työkalulla.
  • Korkeusprofiilin rakentaminen (?)

4) Paikkatieto

  • Paikkatietoanalyysit ja mitä milläkin analyysillä tehdään.
  • Vektori- ja rasteritieto ja mitä niillä on parasta ilmaista.