Educated by Riikka

Innostu! Opeta! Voi hyvin!

Educated by Riikka on opettajien kouluttamiseen erikoistunut yritys. Yrityksessä kouluttajana toimii Riikka Salminen, jonka intohimona on ollut jo vuosia opetuksen ja arvioinnin kehittämisen lisäksi myös opiskelijoiden ja opettajien kokonaisvaltainen jaksaminen ja hyvinvointi. 

Nyky-yhteiskunnan nopeat muutokset haastavat todella suurella kädellä koko lukiokenttää. Miten opettaja voi jaksaa työssään ja voida hyvin kaikkien näiden muutosten keskellä? Itse nostan tässä keskustelussa esille kaksi asiaa: arvioinnin muuttumisen ja omasta työstään inspiroitumisen. 

Uuden LOPS:n vaatima opiskelijan yksilöllisuuden huomioiminen ei voi tarkoittaa opettajalle pelkästään lisätunteja arvioinnin parissa. Ennemminkin arviointia tulee ajatella aivan uudestä näkökulmasta, jolloin koko arviointiprosessista tulee opiskelijan oppimista tukeva prosessi ilman, että opettaja käyttää jokaisen vapaan tuntinsa palautteenantoon. 

Toisaalta uuden oppiminen ja uudesta inspiroituminen antaa intoa opettajalle tehdä tätä haastavaa uudistamistyötä. Ei ole yhdentekevää, miten työtuntinsa käyttää. Jos tehty työ innostaa ja motivoi, tuntuu työ tarkoituksenmukaiselta, mikä jo itsessään lisää työssä jaksamista. Ja tämä kaikki välittyy suoraan opiskelijoille oppitunneilla.   

Ei jäädä näiden mullistuksien keskellä yksin!

Kuva: Ukko Juntunen Photography
Kuva: Ukko Juntunen Photography

Annan koulutuksissani konkreettisia esimerkkejä siitä, miten arviointi ja pedagogiikka voivat muuttua ilman, että hyvin tehdyn pohjatyön jälkeen opettajan työmäärän tarvitsisi enää lisääntyä.

- Riikka Salminen, CEO ja kouluttaja, Educated by Riikka

Koulutustarjonta

Tarkempiin koulutussisältöihin pääset klikkaamalla koulutuksen nimeä.

Motivaatiokaupunki - Koulutuspalvelu opettajille eri tavoilla motivoituvien oppijoiden huomioimiseen opintojaksojen toteutuksen että arvioinnin näkökulmasta.

Ideoita arviointiinKoulutus lukio-opettajille uuden LOPS:n monipuolisen arvioinnin ja jatkuvan oppimisen haasteisiin

Rakenna digitaalinen pakohuone Koulutus lukio-opettajille, jotka haluavat elävöittää opintojaksoja mysteerien ja pakohuoneiden avulla ja hyödyntää niitä monipuolisen arvioinnin keinona

Oppimispolkuja pitkin kohti uutta lukio-arviointia Koulutus lukio-opettajille, jotka haluavat perehtyä oppimispolkujen rakentamiseen ja hyödyntää niitä monipuolisen arvioinnin keinona.

Vr-maailma lukio-opetuksessa - Koulutus lukio-opettajille, jotka haluavat perehtyä vr-maailman mahdollisuuksiin kursseilla ja oppitunneilla pedagogisista lähtökohdista. 

RMP-motivaatioprofiili - Mikä sinua motivoi? RMP-motivaatioprofiili ja henkilökohtainen purkukeskustelu sertifioidun RMP Motivaatio-valmentajan kanssa.

Yhteystiedot

(041) 3135853

info(at)educatedbyriikka.com