Arviointi

Kurssisuoritus koostuu useammasta eri osasuorituksesta:

1) Moodlen tehtävät (max 75 pistettä)

  • Ilmastonmuutos osa 1 ma 19.2. tunnin alkuun mennessä  ja osa 2 ma 26.2. tunnin alkuun mennessä .
  • Luonnon ja ympäriston riskit (myrskyt ja tulvat, aavikoituminen ja kuivuus, maapallon metsät) ti 12.3. 
  • Ihmiskunnan riskit (väestönkasvu ja aliravitsemus, puhdas vesi, muuttoliikkeet, hyvinvoinnin jakautuminen) ti 26.3.

2) Paneelikeskustelu päättöpäivänä 2.4. (max 5 pistettä)

3) Ryhmätentti päättöpäivänä 2.4. (max 20 pistettä)

  • Koealue: Opesivuilta osiot 2-3.4. Katso vastaavat aiheet kirjasta.
  • Koealkaa 20 minuutin itsenäisen työskentelyn vaiheella. Tämän jälkeen yhteistä vastausta aletaan työstää ryhmänä ja lopulta ryhmä palauttaa yhden vastauksen. 
  • Kokeessa saa olla mukana oppikirja, uutisseuranta-Padletseinä sekä maailman kartta.

Opintojakson arvosanaan voi lisäksi vaikuttaa tuntiaktiivisuudella.

Arvosana

Kaikkien tehtävien yhteen laskettu pistemäärä on 100 pistettä. Jos lopullinen pistemäärä on esimerkiksi 85, keskustellaan siinä vaiheessa arvosanoista 8 ja 9. Jos pistemäärä on esimerkiksi 72, keskustellaan arvosanoista 7 ja 8. Jotta opintojakso on läpäisty, tulee saada vähintään 47,5 pistettä. Jokainen voi valita, mihin arvosanaan opintojaksolla tähtää.