Arviointi

Kurssisuoritus koostuu useammasta eri osasuorituksesta:

1) Moodlen tehtävät (max 75 pistettä)

  • Ilmastonmuutos osa 1 ma 19.2. tunnin alkuun mennessä  ja osa 2 ma 26.2. tunnin alkuun mennessä .
  • Luonnon ja ympäriston riskit (myrskyt ja tulvat, aavikoituminen ja kuivuus, maapallon metsät) ti 12.3. 
  • Ihmiskunnan riskit (väestönkasvu ja aliravitsemus, puhdas vesi, muuttoliikkeet, hyvinvoinnin jakautuminen) ti 26.3.

2) Paneelikeskustelu päättöpäivänä 2.4. (max 5 pistettä)

3) Ryhmätentti päättöpäivänä 2.4. (max 20 pistettä)

  • Koealue: Opesivuilta osiot 2-3.4. Katso vastaavat aiheet kirjasta (uuden ja vanhan LOPS:n kirjan kappaleet poikeavat toisistaan. 
  • Koealkaa 20 minuutin itsenäisen työskentelyn vaiheella. Tämän jälkeen yhteistä vastausta aletaan työstää ryhmänä ja lopulta ryhmä palauttaa yhden vastauksen. 
  • Kokeessa saa olla mukana oppikirja sekä maailman kartta.

Opintojakson arvosanaan voi lisäksi vaikuttaa tuntiaktiivisuudella.

Arvosana

Kaikkien tehtävien yhteen laskettu pistemäärä on 100 pistettä. Jos lopullinen pistemäärä on esimerkiksi 85, keskustellaan siinä vaiheessa arvosanoista 8 ja 9. Jos pistemäärä on esimerkiksi 72, keskustellaan arvosanoista 7 ja 8. Jotta opintojakso on läpäisty, tulee saada vähintään 47,5 pistettä. Jokainen voi valita, mihin arvosanaan opintojaksolla tähtää.