Luonnonmaantiede

Luonnonmaantiede

Rapautuminen-video

Videolla kuvataan rapautumisen eri muotoja visuaalisin videoesimerkein selitettynä. Videon avulla voidaan esimerkiksi kerrata opintojakson aiheita tunnin jälkeen, ennen koetta tai ennen yo-kirjoituksia. Videon avulla voidaan myös toteuttaa Flipped Classroomia, eli flippausta, jolloin opiskelijat voivat katsoa ennen tuntia videon ennakkotehtävänä. Sen jälkeen tunnilla voidaan tehdä aiheesta esimerkiksi asian oppimista soveltavia tutkimuksia ja demoja.

Videolla on huomioitu tekijänoikeudet ja sitä saa jakaa myös eteenpäin opiskelijoille tai muille opettajille. Jakamisen yhteydessä tulee linkata nettiosoite educatedbyriikka.com

Arviointiin

Sanni Somevaikuttaja

Sanni Somevaikuttaja on luonnonmaantieteen opintojaksolle rakennettu mysteerihenkinen peli. Ratkaisemalla pelin vastauksen osallistujat saavat selville 3-numeroisen koodin.
Pelin tavoittena on kerrata tiettyjä luonnonmaantieteen aihealueita sekä motivoida opiskelijoita pelillisen suoritustavan kautta maantieteen opiskeluun. Sanni Somevaikuttaja-peli on rakennettu osaksi koko opintojakson kestävää mysteeriä, mutta se toimii erinomaisesti myös omana palasena arvioitavana suorituksena tai ihan vain pienenä kertaavana osana oppitunnille. Peliä on pelattu ryhminä ja peliaika on 30 minuuttia. Yhteensä peliin on kulunut aikaa noin 45 minuuttia, kun ryhmät ovat avanneet vuorollaan mysteeriboxia ja lopuksi oikeat vastaukset on käyty yhdessä läpi.

Tarkemmat ohjeet, oikeat vastaukset ja paljon muuta löytyy alla olevan painikkeen takaa. Pelissä on huomioitu tekijänoikeudet ja sitä saa jakaa myös eteenpäin opiskelijoille tai muille opettajille. Jakamisen yhteydessä tulee linkata nettiosoite educatedbyriikka.com

Mysteeri virtuaalimaailmassa

Mysteeri virtuaalimaailmassa on peli, joka on rakennettu osaksi koko opintojakson kestavää mysteeriä, mutta se toimii erinomaisesti myös omana palasena arvioitavana suorituksena tai ihan vain pienenä kertaavana osana oppitunnille. Tehtävässä on käytetty virtuaalilaseja ja niillä Google Earth VR-sovellusta. Peli toimii kuitenkin hyvin myös Google Earth-internetsivustolla. Jos pelissä ei käytetä VR-, vaan nettiselainsovellusta, kannattaa paikat tarkentaa vastaamaan kuvauksia. Google Earth VR-sovellus tarkentaa pelin listan mukaiset paikat hieman eri kuvakulmaan kuin nettisovellus.

Ennen peliä aikaisemmilla oppitunneilla on opiskeltu eksogeeniset ja endogeeniset ilmiöt, joita Mysteeri virtuaalimaailmassa-peli kertaa erinomaisesti soveltaen. Opiskelijoilla saa olla pelissä mukana valitsemansa oppimateriaalit. Peliin on käytetty kokonainen oppitunti (75 minuuttia), josta jokaisen ryhmän aika vr-laseilla on 20 minuuttia.  

Tehtävänanto: Avaa mysteeriboxi selvittämällä kolminumeroinen koodi VR-maailmassa

Tarkoituksena on saada selville kolminumeroinen koodi vierailemalla 9 eri paikassa VR-maailmassa. Jokaista listan paikkaa kuvataan eri tavoin ja kolme näistä kuvauksista on väärin. Selvitä virheelliset kuvaukset ja saat selville koodin, joka avaa mysteeriboxin.

Vierailtavat paikat löytyvät Google Earth-sovelluksesta painamalla Menu-nappia ja valitsemalla taulusta ylärivistä Nature. Liikkumalla taulun oikealla puolella olevasta nuolesta listan paikat löytyvät tauluilta numerojärjestyksessä.

Lista paikoista

1. Palermo, Italy: Lähellä rantaviivaa nousevien kallioseinämien pystysuorat profiilit ovat syntyneet tuliperäisyyden vaikutuksesta.

2. Uluru/Ayers Rock, Australia: Muodostelma on syntynyt pitkäaikaisen eroosion ja rapautumisen vaikutuksesta.

3. Mt Everest, China/Nepal: Edessäsi näkyy maalman korkein kohta.

4. Mt Fuji, Japan: Vuori on kerrostulivuori, joka on syntynyt litosfäärilaattojen törmäysvyöhykkeelle.

5. Monument Valley, Arizona: Alueella tapahtuu suolakiderapautumista.

6. Verdon, France: Alueen laaksot on kaivertanut vuoristojäätikkö.

7. Horseshoe Canyon, Utah: Alueen maiseman pääasiallisena muovaajana on ollut eroosiovoimista virtaava vesi.

8. Ná pali Coast, Hawaii: Rannikko on osa Havaijin saariryhmän nuorinta saarta.

9. Crater lake, Oregon: Edessäsi näkyy kaldera.

Ilmastodiagrammin tulkinta

Tehtävä on toteutettu osana opintojakson kokonaisarviointia. Tehtävän pistemäärä on 30 pistettä (opintojakson maksimipistemäärä 70 pistettä). Tehtävää on tehty opintojaksolla 3 oppitunnin ajan ja opiskelijoilla saa olla koko ajan mukanaan valitsemansa materiaalit. Deadlinen jälkeen opiskelijat käyvät opettajan johdolla läpi oman vastauksensa ja pisteyttävät sen itse. Tätä osuutta varten opiskelijoille jaetaan mallivastaukset. Tehtävä toimii myös perinteisenä koetehtävänä tai tuntitehtävänä.

1) Alla näet aineiston erään kaupungin lämpötiloista ja sademäärästä. Tee aineistosta valitsemallasi piirto-ohjelmalla ilmastodiagrammi, jossa on näkyvillä kaupungin sademäärä, päivän keskimääräinen maksimilämpötila sekä päivän keskimääräinen minimilämpötila. (8p)

2) Millä ilmastoalueella kaupunki sijaitsee? (2p) Millä lämpövyöhykkeellä kaupunki sijaitsee? (2p) Tähän kohtaan voit vastata ilman perusteluja.

3) Tulkitse alueen ilmastodiagrammi perustellen tulkintoja tarkasti ja maantieteellisesti. (yhteensä max 14p)
a) Mikä selittää alueen sademääriä? Mitä sadetyyppiä alueelta todennäköisesti löytyy? (9p)
b) Mikä selittää alueen lämpötiloja? (5p)

4) Millä kasvillisuusvyöhykkeellä kaupunki sijaitsee? Kuvaile alueen kasvillisuutta. (2p)

5) Määrittele termi maannos. Millainen maannos alueella on? (2p)

6) Mikä kaupunki on kyseessä? (Oikea vastaus on Kapkaupunki)

Alla löytyvät mallipisteytykset Word ja pdf-tiedostona vapaasti ladattaviksi. Koetehtävien ja mallivastauksien käyttäminen ei vaadi tekijän mainitsemista. 

Kirjallinen tehtävä (10 pistettä)

Tehtävä on toteutettu osana opintojakson päättävää kirjallista koetta. Kokeessa on saanut olla mukana oppikirja. 

Fuji on tulivuori Japanissa. Katso video Fujista. Videossa ei ole ääntä. 

1. Selitä, miten Fuji on syntynyt. (5 pistettä) 

2. Mitä kivilajeja Fujin alueella löytyy? (4 pistettä) 

3. Miksi Fujin huippu on lumipeitteinen? (1 piste)

Alla löytyvät mallipisteytykset Word tiedostona vapaasti ladattaviksi. Koetehtävien ja mallivastauksien käyttäminen ei vaadi tekijän mainitsemista.

Kirjallinen tehtävä (10 pistettä)

Tehtävä on toteutettu osana opintojakson päättävää kirjallista koetta. Kokeessa on saanut olla mukana oppikirja. 

Katso video maailman säästä. Videossa ei ole ääntä. 

Millainen sää Suomessa on videolla kuvattuna ajankohtana? Selitä perustellen ajankohdan säätä huomioiden sään osa-alueista sateet ja lämpötilan. (10 pistettä)

Alla löytyvät mallipisteytykset Word tiedostona vapaasti ladattaviksi. Koetehtävien ja mallivastauksien käyttäminen ei vaadi tekijän mainitsemista.