Ihmisen biologia

Ihmisen biologia

Lihakset

Kuvien avulla voi rakentaa tehtävän, jossa on mahdollista kerrata/opiskella kehon eri lihaksia. Kuvat voi halutessaan liittää eri oppimisympäristöihin, kuten Moodleen, joissa Tentti-työkalun avulla voi nimetä eri lihaksia tai rakentaa esimerkiksi tehtävän, jossa kuvan päälle nuolen kohdalle tulee vetää lihasten nimiä. Kuvaa voi käyttää myös esimerkiksi kuvamateriaalina kokeessa.

Oikeat vastaukset: 1=iso rintalihas, 2= kolmipäinen olkalihas, 3= suora  reisilihas, 4= kolmipäinen pohjelihas, 5=epäkäslihas, 6=hartialihas, 7= hauis- eli kaksipäinen olkalihas, 8=suoravatsalihas, 9= räätälinlihas

Alla löytyvät yllä olevat kuvat png-tiedostoina vapaasti ladattaviksi. Kuvien käyttäminen vaatii kuvan alkuperäisen lähteen käyttämistä.

Maksa-video

Videolla kuvataan maksan rakennetta ja toimintaa. Videon avulla voidaan esimerkiksi kerrata opintojakson aiheita tunnin jälkeen, ennen koetta tai ennen yo-kirjoituksia. Videon avulla voidaan myös toteuttaa Flipped Classroomia, eli flippausta, jolloin opiskelijat voivat katsoa ennen tuntia videon ennakkotehtävänä. Sen jälkeen tunnilla voidaan tehdä aiheesta esimerkiksi asian oppimista soveltavia tutkimuksia ja demoja. 

Videolla on huomioitu tekijänoikeudet ja sitä saa jakaa myös eteenpäin opiskelijoille tai muille opettajille. Jakamisen yhteydessä tulee linkata nettiosoite educatedbyriikka.com

Hengityselimistö-video

Videolla kuvataan hengityselimistön rakennetta ja toimintaa. Videon avulla voidaan esimerkiksi kerrata opintojakson aiheita tunnin jälkeen, ennen koetta tai ennen yo-kirjoituksia. Videon avulla voidaan myös toteuttaa Flipped Classroomia, eli flippausta, jolloin opiskelijat voivat katsoa ennen tuntia videon ennakkotehtävänä. Sen jälkeen tunnilla voidaan tehdä aiheesta esimerkiksi asian oppimista soveltavia tutkimuksia ja demoja.

Videolla on huomioitu tekijänoikeudet ja sitä saa jakaa myös eteenpäin opiskelijoille tai muille opettajille. Jakamisen yhteydessä tulee linkata nettiosoite educatedbyriikka.com

Arviointiin

Kirjallinen tehtävä (15p)

Tehtävä on toteutettu osana opintojakson päättävää kirjallista koetta. Kokeessa on saanut olla mukana oppikirja. Tehtävän tavoitteena on ollut erityisesti keskittyä tehtävänantoon ja sen noudattamiseen. Tehtävä kokoaa myös hyvin yhtä teemaa (liikkeen tuottaminen) usean eri kehon osien kautta (hermosto, lihakset, luusto). Monesti nämä eri kehon osat jäävät opiskelijoille tiedollisesti toisistaan irrallisiksi asioiksi. Koeaika on ollut 90 minuuttia.

Tehtävänanto:

Tehtävän tarkoituksena on käsitellä liikkeen muodostumista elimistössä. Lihasten, hermoston ja luuston toiminta liittyvät toisiinsa liikkeen muodostamisessa luustolihasten avulla. Tehtävä 1-3 liittyvät tähän samaan kokonaisuuteen.

1. Miten toimintakäsky liikkeen aikaansaamiseksi kulkeutuu aivoilta lihakselle? Käsittele tässä kohdassa pelkästään hermoston toimintaa. (8p)

2. Miten lihas ottaa vastaan hermoston viestin ja tuottaa liikkeen? (5p)

3. Miten luusto osallistuu liikkeen tuottamiseen? (2p)

Alla löytyvät mallipisteytykset Word ja pdf-tiedostona vapaasti ladattaviksi. Koetehtävien ja mallivastauksien käyttäminen ei vaadi tekijän mainitsemista.

Kirjallinen tehtävä (15p)/suullinen paritentti VR-maailmassa (10p)

Tehtävä on toteutettu osana opintojakson päättävää koetta kahdella tavalla. Kirjallinen tehtävä on ollut osa kirjallista koetta. Toisena toteutuksena tehtävä on ollut osana suullista paritenttiä virtuaalimaailmassa. 

Tehtävänanto:

Kirjallinen tehtävä: Syöt aamupalaksi puuroa, jonka sisältämä hiilihydraatti otetaan elimistösi käyttöön seuraavien tuntien aikana. Kerro, miten hiilihydraatit pilkkoutuvat ja imeytyvät ruuansulatuksessa ja selitä, miten hiilihydraatit päätyvät lopulta reiden lihassolujen käyttöön. (15p)

Suullinen paritentti: Syöt aamupalaksi puuroa, jonka sisältämä hiilihydraatti otetaan elimistösi käyttöön seuraavien tuntien aikana. Nimeä vr-laitteiden avulla olennaiset elimet ja niiden toiminnat hiilihydraatin pilkkoutumisen ja imeytymisen osalta ja selitä, miten hiilihydraatit päätyvät lopulta reiden lihassolujen käyttöön. (10p)

Alla löytyvät mallipisteytykset Word ja pdf-tiedostoina kirjallisesta tehtävästä ja suullisesta paritehtävästä vapaasti ladattaviksi. Koetehtävien ja mallivastauksein käyttäminen ei vaadi tekijän mainitsemista.