Biologian sovellukset

Biologian sovellukset

Bakteerien evoluutio-video

Video on rakennettu tavoitteenaan tekoälyn tuottaman materiaalin kriittinen tarkastelu. Tehtävä toimii parhaiten, kun opiskelija tuntee bakteerien lisäksi myös muita mikrobeita ja viruksia. Aikaa tehtävän tekemiseen kannattaa antaa 20-30 minuuttia.

Videolla on huomioitu tekijänoikeudet ja sitä ja alla olevaa tehtävänantoa ja mallivastauksia saa jakaa myös eteenpäin opiskelijoille tai muille opettajille. Jakamisen yhteydessä tulee linkata nettiosoite educatedbyriikka.com.

Bakteerien evoluutio

Tehtävänanto: Uudella tekoälyn aikakaudella voidaan tuottaa todella nopeasti monenlaista materiaalia tekstistä kuviin ja kokonaisiin videoihin. Esimerkiksi tekoälysovellus InVideo AI voi tuottaa eri teemoista videoita muutamissa minuuteissa vain kirjoittamalla videolle otsikko. Näin on tehty myös alla oleva video otsikolla Bakteerien evoluutio. 

Riskinä materiaalien tuotannossa on se, että ihmisten kouluttamana ihmisten tavoin tekoäly tekee virheitä. Siten kriittinen ajattelu tässä tekoälyajassa on entistä tärkeämpää. Kriittisen ajattelun ja faktojen tarkastuksen oleellisena pohjana on hankkia tietoa tekoälyn ulkopuolisista lähteistä. Parhaiten tekoälyä osaa käyttää ne, jotka ymmärtävät tietystä aiheesta jo valmiiksi paljon.

Katso video ja tee videolle faktan tarkastus. Listaa videolta 3 oikeaa ja 3 virheellistä asiaa käyttämällä vertailtavana lähteenä oppikirjaa. Kiinnitä huomiota faktan tarkastuksessa sekä videon puheeseen että kuvaan.  

Tehtävän vastaukset: Oikeaa faktaa löytyy videolta paljon. Yleensäkin jo videon tekohetkellä (huhtikuu 2024) tekoälyohjelmat osaavat tehdä hyviä ja luotettavia käsikirjoituksia, joskin faktojen tarkastus tulee silti tehdä aina. Videoiden kuvitukset puolestaan ontuvat vielä ja virheitä tulee erityisen paljon, mitä tarkempia solujen tai elinten prosesseja video käsittelee. Esimerkkejä opiskelijoiden mahdollisista vastauksista:

Videolla oikein

- Bakteerien evoluutio perustuu mutaatioihin ja rekombinaatioon (geenien vaihtamiseen bakteerien välillä).

- Osa bakteereista voi selvitä ekstreemeissä olosuhteissa, kuten merten pohjissa.

- Bakteerit ovat olleet maapallolla jo miljardeja vuosia.

- Bakteerit ovat yksisoluisia.

Videolla väärin

- Videolla näkyy leviä.

- Videolla näkyy viruksia.

- Videolla näkyy myös bakteriofagi-viruksia, jotka liittyvät bakteerien evoluutioon, mutta yhteyttä ei ole videolla selitetty.

- Videolla näkyy alkueläimiä.